Turkderm 2011-EK-2:Layout 1 - JournalAgent

Loading...

Sürekli Eğitim Continuing Medical Education

68

DOI: 10.4274/turkderm.45.s12

Yenidoğan Dermatozları Neonatal Dermatoses Ümit Ukşal Taksim Alman Hastanesi, İstanbul, Türkiye

Özet Ekstrauterin yaşamın ilk dört haftası neonatal dönem olarak kabul edilir. Neonatal dönemde deri bulguları sık görülür. Bu belirtilerin çoğu fizyolojik deskuamasyon, eritema toksikum neonatorum, milia, miliaria ve renk değişiklikleri gibi benign ve geçici durumlardır. Bununla birlikte nadiren ciddi infeksiyonlar, genetik hastalıklar ve tümörler de görülebilir. Benign, geçici belirtilerle ciddi hastalıkların ayırıcı tanısı çok önemlidir. Çevresel ve genetik faktörler yenidoğanın deri belirtilerinin oluşumunu belirler. (Türkderm 2011; 45 Özel Sayı 2: 68-72) Anahtar Kelimeler: Yenidoğan, yenidoğan dermatozları

Summary The neonatal period is regarded as the first four weeks of extrauterine life. Skin disorders are commonly seen in the neonatal period, most of which are transient benign conditions such as physiologic desquamation, erythema toxicum neonatorum, milia, miliaria and colour changes. However, rare and serious infections, genetic diseases and tumours can be seen in this period. Differential diagnosis of benign transient skin conditions and serious disorders are very important. Environemental and genetic factors may regulate skin manifestations in newborn. (Turkderm 2011; 45 Suppl 2: 68-72) Key Words: Newborn, neonatal dermatoses

Girifl Yenidoğan dönemi yaşamın ilk dört haftalık süresidir. İntrauterin yaşamda steril, sıvı bir ortamdan doğumla birlikte kuru, ısısı değişken, sayısız kimyasal ve biyolojiklerin bulunduğu bir ortama geçiş yapan bebek için deri ve tüm diğer organların uyum sağlamaya çalıştığı bir evredir. Bebeğin prematüre veya postmatür olması, doğum ağırlığı, annenin gebelik süresince etkilendiği durumlar da yenidoğan döneminde önemli etmenlerdir. Yenidoğanın derisi yetişkin derisine göre %60 daha ince, epidermisle dermis bağlantısı daha zayıf, tüyler çok ince olduğu için hem yaralanmaya hem de infeksiyonlara direnci daha düşüktür. Ayrıca vücut yüzeyinin ağırlığa oranı erişkine göre beş kat daha fazla olduğu için perkütan emilim oranı çok yüksektir1. 32-34 haftadan erken doğan bebekler prematüre bebekler olup transepidermal su kaybı çok daha yüksek,

dehidratasyona uğraması kolay, ısı regulasyonu yetersiz ve çoğu kez düşük doğum ağırlıklı bebeklerdir. Bu nedenle prematürelerde deri patolojileri de daha kolay oluşur. Yenidoğanda birçok geçici dermatozun yanı sıra acil tedavi gerektiren çok ciddi dermatozlar ve genetik dermatozlar görülebilir. Bu nedenle yenidoğanın dermatolojik muayenesi ve dermatozlarının ayırıcı tanısı çok önemlidir.

Yenidoğanın Geçici Dermatozları Doğumdan sonraki ilk günlerde yenidoğanda görülen vazomotor gelişimin tam olmamasına bağlı renk değişiklikleri, çevreye uyum nedeniyle oluşan steril vezikül ve vezikopüstüler döküntüler sistemik bakteriyel hastalıklarla karışabileceği için dikkatli sistemik muayene ve izlem gerekir. Yenidoğanda sık görülen geçici belirtiler:

Yaz›flma Adresi/Address for Correspondence: Dr. Ümit Ukşal, Taksim Alman Hastanesi, İstanbul, Türkiye E-posta: [email protected] Türkderm-Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi Dergisi, Galenos Yayınevi taraf›ndan bas›lm›flt›r. Turkderm-Archives of the Turkish Dermatology and Venerology, published by Galenos Publishing. www.turkderm.org.tr

Türkderm 2011; 45 Özel Sayı 2: 68-72

a. Renk değişiklikleri: Kırmızılık, sarılık, genital hiperpigmentasyon, doğum lekeleri b. Deskuamasyon c. Sebase hiperplazi d. Akne e. Hipertrikoz f. Epstein ve Bohn incileri g. Milia h. Adneksal polipler (meme başı çevresi) i. Toksik eritem j. Geçici püstüler melanozis k. Miliaria kristallina ve rubra l. Vasküler tonüs değişikliği (Harlequin renk değişikliği, kutis marmorata, bronz bebek) m. Emme bülleri n. Perianal dermatit Bu belirtilerin çoğunun görülme nedenleri tam anlaşılmamıştır ve çoğu kez tedavi gerektirmeden kendiliğinden iyileşirler. Görülme sıklıkları memleketimizde de yabancı yayınlarla benzerlik göstermektedir1-4. Renk Değişiklikleri: Doğum sonrası bebeğin derisi morumsu kırmızı renktedir. Kırmızılık ekstremitelerde daha belirgindir. Ağlama, bebeğin hafifçe üşümesiyle dudaklarda, el ve ayaklarda akrosiyanoz olabilirse de ağlama bitince ve bebek ısıtılınca renk hızla pembeleşir. Fizyolojik akrosiyanoz gerçek siyanozdan hızlı düzelmesiyle ayırt edilir. Yenidoğan derisinin göreceli hemoglobin yüksekliğine bağlı geçici yaygın kırmızılığı eritrodermilerle, infeksiyonlarla karıştırılmamalıdır. Geçici kızarıklık ve deskuamasyonda bebeğin genel durumu iyidir, ateş ve sistemik belirti yoktur. Periferik damarların vazodilatasyonunu kontrol eden hipotalamik merkez henüz yeterince gelişmediği için bebeğin sırt üstü yattığı zaman vücudun altta kalan yarısı kırmızı, üst yarısı açık renk görülür ve pozisyon değiştirince renk dağılımı da ters olur. Palyaço giysisine benzetilen bu fizyolojik durum Harlequin renk değişikliği olarak adlandırılır ve prematürelerde daha sık görülür5. Kutis marmorata ise ortam ısısı düşük olduğunda bebeğin derisini mermer gibi dalgalı bir görünüm almasıdır. Bebek sıcak ortama alınınca geçer. Ortam sıcaklığı ile değişiklik göstermeyen “kutis marmorata telenjiektatika”dan ayırt edilmelidir.6 Genel ve lokalize genital hiperpigmentasyon ırka bağlı olarak görülür, Asya kökenlilerde daha sıktır.7 Ancak genital bölge ile

Resim 1. Yüz bölgesinde minik papüller: Milium

Ümit Ukşal Yenidoğan Dermatozları

69

birlikte areolalarda da hiperpigmentasyon varsa konjenital adrenal hiperplaziden kuşkulanmak gerekir. Bronz bebek sendromu, hiperbilirubinemi için fototerapi gören bebeklerde deride, serum ve idrarda gri-kahverengi renk değişikliğidir. Genellikle fototerapiden 1-7 gün sonra başlar, fototerapi bittikten birkaç hafta sonra kendiliğinden düzelir. Nadir bir pigmentasyon durumu ise progressif olarak pigmentin koyulaşması ve tüm vücudu kaplaması ile ortaya çıkan karbon bebek sendromudur. Neonatal Deskuamasyon: Doğumdan 2-3 gün sonra başlayan ve birkaç hafta devam eden fizyolojik bir fenomendir. Doğumda yaygın deskuamasyon olması postmatürite, intrauterin anoksi ve eğer çok şiddetli ise iktiyozis grubu hastalıkları düşündürmelidir. Aşırı kurulukla birlikte, ektropiyon, eklabion iktiyozis grubunda görülür. X-e bağlı resesif hipohidrotik displazi’de (Christ-Siemens-Touraine sendromu) yoğun deskuamasyon olabilir8. Geçici Papülopüstüler Döküntüler: Toksik eritem ve geçici püstüler melanozis, bakteriyel, fungal ve viral püstüllerle karışabileceği için klinik muayene esnasında hemen püstülden yayma almak gerekir. Püstül içeriğinin steril olması geçici toksik eritem döküntüsünü doğrular. Hastanede yatan yenidoğanlarda görülme sıklığı memleketimizde %30,9 diğer çalışmalarda da %15-40 arasında bildirilmektedir2,3,4. Etiyolojisinde birçok farklı görüş vardır. Daha çok verniks temizlendikten sonra yenidoğan derisinin çevresel irritanlara karşı uyum sağlamasına bağlı bir tepki olarak değerlendirilmektedir. Klinik olarak sinek ısırığına benzer eritemli bir alan ortasında beyaz-sarımsı papül veya püstül olarak görülür. En sık sırtta ve gövdede yerleşir, kol, bacak ve yüzü de tutabilir. Birkaç günde geçer9. Ayırıcı tanıda bakteriyel püstüller, sepsis (listeriosis); konjenital kandidiazis, herpes, varisella, CMV gibi infeksiyonlar düşünülmelidir. Ayrıca inkontinensiya pigmenti, histiositozis ve Omenn sendromu gibi immün yetmezlikler de ayırıcı tanıda akla gelmelidir. Genel durum bozukluğu varsa immünolojik inceleme yapılmalıdır. İnkontinensiya pigmenti için lezyonların lineer dizilimi veya girdap benzeri gruplar oluşturması uyarıcı olmalı ve biyopsi alınmalıdır. Geçici püstüler melanozis daha çok siyah ırkta görülen ve geçince pigmentasyon bırakan grup yapmış püstüller şeklindedir10. Miliaria: Ekrin ter bezi kanalının değişik düzeylerden tıkanması sonucu ortaya çıkan bir grup döküntüdür. Kanal yüzeye yakın tıkanınca saydam veziküller (m.kristallina), derinden tıkanınca kırmızı papül ve papüloveziküller (m.rubra) oluşur. Ortam aşırı sıcak ve nemli olduğu zaman görülür ve deskuamasyonla iyileşirler. Vezikülden kazıntı alınıp steril olup olmadığı değerlendirilerek klinik tanı doğrulanmalıdır. Ayırıcı tanıda viral döküntülerde balon hücreler, kandidiasis’te tomurcuklanan maya hücreleri, bakteriyel infeksiyonlarda lökositler ve etken olan bakteriler saptanır. Gerekirse kültürel inceleme veya PCR gibi ileri tetkiklere başvurulabilir. Veziküller steril ise milia tanısı kesinleşir. Ortamın serin ve kuru tutulması, ılık banyolar tedavi için yeterlidir. Milia; Epstein ve Bohn İncileri: Milia, burun, çene ve alında beyaz papüller olarak sık görülür. Pilosebase folikülden gelişen epidermal kistlerdir (Resim 1). Epstein incileri damakta yerleşenlerdir. Alveoler sınırda yerleşenler Bohn incileri olarak adlandırılır ve spontan olarak kaybolurlar. Miliaların çok fazla olması ve geçmemesi hipotrikozla seyreden bazı nadir sendromlarda olabilir. Bu sendromlar (Bazex-DupreChristol ve Marie- Unna hipotrikozudur)11. Sefalohematom ve Kaput Süksadeneum: Doğum travmasına bağlı olan bu durum uzun süren doğumlarda, anormal fötal pozisyon ve doğumda kullanılan aletlerin travmasına bağlı olarak oluşan subperiostal hematomlardır. Yaşamın ilk saatlerinde skalpte sınırlı şişlikler olarak www.turkderm.org.tr

70

Ümit Ukşal Yenidoğan Dermatozları

görülürler. Sefalohematomlar tek kranial kemikle sınırlı olup genelde orta hattı geçmezler. Nadiren kafa kemiklerindeki kırık üzerinde oluşabilirler. Kaput süksadeneum ise uzun süren doğumlarda basıya bağlı olarak gelişen venöz konjesyon ve ödemden dolayı oluşan lokalize ödemdir (Resim 2). Genellikle spontan gerilerler. Akne Neonatorum: Anneden geçen hormonların etkisiyle oluşan akne benzeri papül ve püstüller görülebilir. Pityrosporum mantarlarının neden olduğu benign sefalik püstülozis ile ayrımı için püstüllerden alınan materyal mikroskopta incelenmelidir (Resim 3). Adapalen veya salisilik asitli kremlerle hafif soyucu tedaviler akne neonatorum tedavisi için yeterlidir12.

Yenidoğanda Subkütan Doku Hastalıkları Subkütan Yağ Nekrozu: Doğum sürecinde veya daha sonra iskemi veya hipotermiye bağlı olarak gelişir. Neonatal subkütan yağ dokusunun doymuş yağ asitlerinden oluşması ve bu yağların erime noktasının erişkine göre daha yüksek olmasından dolayı soğuktan daha fazla etkilenmelerine bağlı olduğu düşünülmektedir. Hipotermi bu yağlarda kristalleşmeye, yağ hücrelerinde hasara ve granülomatöz bir reaksiyona neden olmaktadır. Bu reaksiyona eşlik eden hiperkalseminin nedeni tam bilinmemektedir. Genellikle uzun süren, zor doğumları

Türkderm 2011; 45 Özel Sayı 2: 68-72

izleyen günlerde yanaklar, kalça ve sırtta subkütan serbest nodüller olarak saptanır. Şiddetli olgularda nodüller fikse ve kaya gibi sert olabilir. Genellikle sekel bırakmadan düzelirler. Ayırıcı tanıda sklerema neonatorumla ayrımı önemlidir. Soliter desmoid kistler, kalsinozis kutis ve soğuk panniküliti de düşünülmelidir. Öykü ve gerekirse biyopsi ile kesin tanıya gidilir. Flüktüasyon veren lezyonlar aspire edilir. Hiperkalsemi izlenmeli ve gerekirse tedavi verilmelidir. İyi hidrasyon, renal atılımı artırmak veya gerekirse daha ciddi sistemik girişimlerle hiperkalsemi kontrol edilmelidir13. Sklerema Neonatorum: Genel durumu çok kötü olan yenidoğanlarda balmumu renginde derin dokulara yapışık sert plaklar şeklindedir. Preterm ve ciddi derecede sistemik hastalığı olan yenidoğanlarda saptanan ağır bir tablodur. Taze kan transfüzyonları ve altta yatan hastalığın tedavisi yapılmaya çalışılır. Pedal Papüller: Topuklarda medialde, konjenital, yumuşak, ağrısız papüllerdir. İlaca Bağlı Fötal Deri Malformasyonları: Alkol, antiepileptikler, warfarin, oral retinoid gibi ilaçların kullanımına bağlı fötal anomaliler daha çok organ sistemlerini tutar. Deri yokluğu (Aplazia kutis) oluşumunda antitiroid ilaçların rol oynayabileceği sanılmaktadır. Fötal ve Neonatal Tanısal Girişimlere Bağlı Komplikasyonlar: Amniosentez, koryonik villus örneği alınmasına bağlı iğne yerlerine bağlı gamze görünümlü çukur skar oluşumları, oküler travma veya delici organ yaralanmalarına kadar değişik şiddette travmatik oluşumlar saptanabilir. EKG, EEG elektrodları veya diğer monitörizasyon yerlerinde de deri hasarı, sekonder infeksiyonlar ve skar oluşumları olabilir14. Dermal Zinüs ve Dermoid Kistler: Bu sinüs ve kistler konjenital olabilir. Dermal sinüsler saçlı deride kalınlaşma, kıl yoğunluğunda artış şeklinde olur ve zor fark edilirler. Sekonder enfekte olarak dikkati çekebilirler. Dermoid kistler ise ağrısız şişlikler şeklinde en sık orbita kenarı, glabellada görülebilir. Nadiren santral sinir sistemi ile bağlantılı olabilecekleri unutulmamalı ve cerrahi girişim öncesi mutlaka derin dokularla bağlantı yönünden görüntüleme yapılmalıdır.

Yenidoğanın Konjenital Enfeksiyonlarına Bağlı Deri Bulguları

Resim 2. Saçlı deride Kaput succadeneum

Resim 3. Yüzde papül, püstül ve komedonlar; neonatal akne www.turkderm.org.tr

Gebelikte annenin geçirdiği viral, bakteriyel, fungal ve parazitik hastalıklar yenidoğanda deri belirtileri ile ortaya çıkabilir. Neonatal Herpes: Çok hafif bir infeksiyondan ağır nörolojik sekeller bırakan hastalık tablosuna hatta ölümle sonuçlanmaya kadar ciddi bir spektrum gösterir. Neonatal herpes %70 kadar HSV tip 2 (genital herpes) infeksiyonuna bağlıdır. Gebelikte assendan yayılımla veya doğum esnasında enfekte doğum kanalından bulaşabilir15. İntrauterin infeksiyon transplasental geçiş ile de olabilir. Deride veziküller, skarlar, koryoretinit, mikroftalmi, mikrosefali ve beyin anomalileri olabilir. Deride eritemli maküller ve grupe vezikülerle yaygın bir tutulum ve mukozal lezyonlarla seyreder. 24-48 saatte veziküller püstüle dönüşür, ülsere olur ve krutlanır. Purpurik lezyonlar ve büllöz lezyonlar da olabilir. Dissemine formda çoklu organ tutulumu ve santral sinir sistemi tutulumu olabilir ve çok ağır bir seyir gösterir. Tanıda açılmamış vezikül tabanından alınan yaymada multinükleer hücrelerin ve nükleer inkluzyonların görülmesi yardımcıdır. Vezikülden alınan kazıntıdan direkt fluoresan antikor araştırılması daha spesifik olmakla birlikte tanıda altın standart viral kültürdür. Viral kültür için vezikül sıvısı, göz, ağız mukozası, kan, idrar ve dışkı örnekleri alınabilir. Serolojik reaksiyonlar pasif transfer

Türkderm 2011; 45 Özel Sayı 2: 68-72

Ümit Ukşal Yenidoğan Dermatozları

nedeniyle tanıda yardımcı olmaz. Santral sinir sistemi tutulumu için polimeraz zincir reaksiyonu yararlı olabilir. Deri biyopsisinde intraepidermal vezikül ve balon dejenerasyon saptanır. Tedavide asiklovir 15-30 mg/ kg / gün güvenlik ve etkinlik açısından ilk seçenektir. Tedavi süresi 2-3 haftadır15,16. Konjenital Varisella Sendromu: Gebeliğin ilk 20 haftasında varisella geçiren annelerin bebeklerinde ortaya çıkar. Nadir görülür. Düşük doğum ağırlığı, mikroftalmi, katarakt, nörolojik defektlerin yanı sıra deride veziküller, aplazia kutis benzeri deri defektleri olabilir. Gebeliğin son haftalarında varisella geçiren annelerin bebeklerinde ise neonatal varisella olabilir. Süre kriterleri prognoz açısından çok önemlidir. Annede hastalık doğumdan 5 gün veya öncesi; bebekte doğumdan sonraki 4 gün içinde oluşursa infeksiyon hafif seyreder. Annede doğumdan önceki 5-2 gün içinde ve bebekte doğumdan sonraki ilk 5-10 gün içinde ortaya çıkarsa dissemine ve ciddi enfeksiyon oluşur. Bu nedenle enfeksiyon geçiren gebelere profilaktik olarak VZIG doğumdan hemen sonra ve asiklovir 10 mg/kg/ gün i.v olarak 3 doza bölünmüş olarak 14-21 gün verilir1. Konjenital Rubella: Gebeliğin ilk 16 haftası içinde rubella geçirenlerde oluşur. Aşılamadan dolayı çok nadirdir. Katarakt, sağırlık, kardiak defektlerin yanı sıra gelişme geriliği, santral sinir sistemi anomalileri olur. Deride yaygın mavimsi- kırmızı infiltre papül ve nodüller görülür. Blueberry-Muffin olarak adlandırılan bu lezyonlar doğumdan sonraki ilk 24 saatte oluşurlar. Ayrıca yaygın eritem, akral siyanoz da vardır. Tanı respiratuvar sekresyondan virüs izolasyonu ile konur. Spesifik tedavisi yoktur, destekleyici önlemler alınır. Konjenital Parvovirüs B19 İnfeksiyonu: Çocuklarda 5. hastalık etkeni olan virüstür. Gebeliğin erken dönemindeki infeksiyon risklidir. Özellikle 20 haftadan erken gebelikte infeksiyon fötusta kalp yetmezliği, ciddi anemi, generalize ödem ve polihidramniosa neden olur. Deride “blueberry muffin” lezyonlar görülür. Konjenital Sifiliz: Günümüzde nadir görülmektedir. Treponema pallidum’un gebeliğin 16. haftasından sonra fötusa plasenta yoluyl bulaşması sonucu erken konjenital sifiliz oluşur. Klinik bulgular genellikle birinci ay içinde çıkar. Anemi, ateş, lenfadenopati, rinit, genel deskuamasyon, ödem ve pseudoparalizi görülür. Deri lezyonları olguların 1/3 ünde ortaya çıkar. İkinci devir sifiliz lezyonlarına benzer papüloskuamöz lezyonlar önce pembe-kırmızı iken zamanla bakır rengine dönüşürler. Mukoza lezyonları ve anal bölgede kondilomlar da olabilir. Sitomegalik İnfüzyon Hastalığı: Sitomegalovirüs (CMV), herpes virüs grubundan bir DNA virüsüdür. Gebeliğin son aylarında plasenta yoluyla fötusa geçebileceği gibi doğum kanalından veya doğum sonrası kan transfüzyonu ile de bulaşabilir. İntauterin gelişme geriliği, mikrosefali, prematüre doğum sık görülür. Yenidoğanda sarılık, hepatosplenomegali, Tablo 1. Diaper bölgesi dermatitleri Hastalık

Tutulan alan ve klinik

İrritan Kontak Dermatit

Konveks alanlar, vulva, perine

Kandidiasis

Kenarlarda satellit lezyonlar

Seboreik Dermatit

Somon rengi plaklar, yağlı skuamlar

Psoriasis

Keskin sınır, canlı kırmızı, sedefi skuam

İntertrigo

Kıvrımlarda sulantılı kırmızı nemli plak

Akrodermatitis enteropatika

Perioral, diaper alan, diare, alopesi

Langerhans hüc. histiositoz

Sarımsı- kahverengi papüller, erozyonlar

71

koriyoretinit, sağırlık, mikrosefalinin yanı sıra deride peteşi ve purpura, konjenital rubella ve toksoplazmadaki gibi blueberry muffin lezyonlar saptanır. Tanıda serumda Anti-CMV Ig M antikorlarını saptanması, son yıllarda PCR kullanılmaktadır. Çok etkin bir tedavisi yoktur. Gancyclovir kullanılmaktadır. Konjenital Epstein-Barr virus sendromu ve Toksoplazmozisde multiple anomalilerin yanı sıra ekstramedüller hematopoez sonucu oluşan tipik “blueberry muffin” lezyonlar saptanır. İmpetigo Neonatorum: Yaşamın ilk 2-3 gününde nemli bölgelerde (diaper alanı, kasık, aksilla, boyun kıvrımları gibi) eritemli bir zeminde yüzeyel vezikül, püstül ve büllerle başlar. Açılan lezyonların yerinde sulantılı alanlar ve krutlar oluşur. Pemfiguslu anneden pasif antikor transferi ile oluşan ve yaygın lezyonlarla karakterize pemfigus vulgarisin geçici neonatal formu ile karıştırılmamalıdır. Eozinofilik Püstüler Follikülit: Saçlı deri ve ekstremitelere lokalize grup yapmış vezikopüstüller görülür. HIV’le birlikte olan eozinofilik püstüler dermatitten ayrı bir hastalıktır. Hem bülde hem de periferik kanda eozinofili olabilir. Spontan geriler. Emme Bülleri: İntrauterin parmak emme sonucu parmakların dorsali ve dudaklarda bül ve erozyon olur, hızla sekel bırakmadan iyileşirler. Diaper Bölgesinin Dermatitleri: Alerjik ve irritan kontakt dermatitler genellikle yenidoğan döneminden daha sonra başlarlar. Katı gıda alımının başlaması ile dışkıdaki enzimatik değişiklikler irritan kontakt dermatite yol açar. Atopik bebeklerde de alerjik deri belirtileri genellikle 3. aydan sonra görülür. Kandidiasis, seboreik dermatit, psoriazis, akrodermatitis enteropatika ve Langerhans hücreli histiositozis diaper bölgesi dermatitlerinin ayırıcı tanısında düşünülmelidir17,18 (Tablo 1).

Yenidoğanın Gelişimsel Anomalileri Spinal Disrafizm: Sakral gamzelerin olağan dışı belirgin olması ve sakral tüylenme, kuyruk benzeri yapı (Faun tail) dikkati çekmeli ve orta hatta kısmen veya tam olarak kemik birleşiminin eksikliği düşünülmelidir. Ağır nörolojik sekeller olabileceği için erken tanı ve görüntüleme yöntemleri ile spinal kord anomalileri araştırılmalıdır. Epidermolizis, bülloza grubu mekanobülloz hastalıklar, keratinizasyon bozukluklarıve vasküler tümörler (hemanjiomlar) ve malformasyonlar, saç, tırnak ve deri eklerine ait doğumsal bozukluklar da yenidoğan döneminde gözden kaçırılmaması gereken hastalıklar için erken ipucu olabilir17,18. Yenidoğanların doğum odasında rutin pediatrik değerlendirmesi yapılırken deri mukozalar ve deri eklerinin muayenesi ihmal edilmemeli ve yaşamın ilk bir ayında ortaya çıkması olası fizyolojik bulgularla hastalık bulgularının ayırıcı tanısı dikkatle yapılmalıdır.

Kaynaklar 1. Paller A, Mancini AJ: Hurwitz Clinical Pediatric Dermatology. Third Ed. Elsevier 2006; 17-48. 2. Ferahbaş A, Utaş S, Akçakuş M, et al: Prevalence of cutaneous findings in hospitalized neonates: a prospective observational study. Pediatr Dermatol 2009; 26:139-42. 3. Gökdemir G, Erdoğan AK, Köşlü A, Baksu B: Cutanous lesions in Turkish neonates born in a teaching hospital. Indian J Dermatol Venereol Leprol 2009; 75:638. 4. Gupta P, Faridi MM, Batra M: Physiological skin manifestations in twins: association with maternal and neonatal factors. Pediatr Dermatol 2011; 28:387-92. 5. Tang J, Bergman J, Lam JM: Harlequin colour change: unilateral erythema in newborn. CMAJ 2010; 182:801. 6. Levy R, Lam JM: Cutis marmorata telengiectatica congenita: a mimicker of a common disorder. CMAJ 2011; 183:249-51. www.turkderm.org.tr

72

Ümit Ukşal Yenidoğan Dermatozları

7. Gupta N, Sharma MC, Ramam M, Kabra M: Familial progressive hypermelanosis in Indian monozygotic twins. Pediatr Dermatol 2011; 28:62-5. 8. Zagne V, Fernandes NC: Dermatoses in the first 72 h of life: a clinical and statistical survey. Indian J Dermatol Venereol Leprol 2011; 77:470-6. 9. Mahojan VK, Sharma NL: Erythema toxicum neonatorum. Indian Pediatr 2010; 47:793. 10. Chia PS, Leung C, Hsu YL, Lo Cy: An infant with transient neonatal pustular melanosis presenting as pustules. Pediatr Neonatal 2010; 51:356-8. 11. Podjazek JO, Hand JL: Marie-Unna hereditary hypotrichosis. A case reportand review of the literature. Pediatr Dermatol 2011; 28:202-4. 12. Köse O, Koc E, Arca E: Adapalane gel 0.1% in the treatment of infantile acne: an open clinical study. Ped Dermatol 2008; 25:383-6.

www.turkderm.org.tr

Türkderm 2011; 45 Özel Sayı 2: 68-72

13. Zhou W, Wisenhal A, Carr V, et al: A firm plaque on the back of a newborn. Dermatol Online J 2010; 16:11. 14. Sekar KC: Iatrogenic complications in the neonatal intensive care unit. J Perinatol 2010; 30:51-6. 15. Wolfert SI, Jong EP, Vossen AC, et al: Diagnostic and therapeuic management for suspected neonatal herpes simplex virus infection. J Clin Virol 2011; 51:8-11. 16. Jones CA, Walker KS, Badawi N: Antiviral agents for treatment of herpes simplex virus in neonates. Cochrane Database Syst Rev 2009; CD004206. 17. Campbell JM, Banta-Wrigth SA: Neonatal skin disorders: a review of selected dermatologic abnormalies. J Perinatal Neonatal Nurs 2000; 14:63-83. 18. O’Connor NR, McLaughlin MR, Ham P: Newborn skin: Part 1. Common rashes. Am Fam Phsysician 2008; 77:47-52.

Loading...

Turkderm 2011-EK-2:Layout 1 - JournalAgent

Sürekli Eğitim Continuing Medical Education 68 DOI: 10.4274/turkderm.45.s12 Yenidoğan Dermatozları Neonatal Dermatoses Ümit Ukşal Taksim Alman Hast...

975KB Sizes 21 Downloads 22 Views

Recommend Documents

TURKDERM-2013-1 KAPAK.indd - JournalAgent
Sep 14, 2012 - daha kalıcı bir ödem özellikle limfatik sistemi etkileyen damarsal malformasyonlarla ilişkili olabil

Turkderm kapak 2012-2 - JournalAgent
Jul 28, 2011 - kolay, tekrarlanabilir, ekonomik, non invazif olmalıdır ve kıl gelişimi ile ilgili temel parametreler

Turkderm kapak 2010-2 EK-SAYI - JournalAgent
Bu konuda henüz uluslar aras› bir konsensus bulunmamaktad›r3. Tedaviye 1 hafta ara verilmesi durumunda son UVB dozu

Full Text PDF - JournalAgent
Nov 26, 2016 - Introduction: Although the concept of professionalism is widely used in all over the world, there is no c

Pentylenetetrazole Kindling Epilepsy Model - JournalAgent
Apr 9, 2014 - Pentilentetrazol Tutuşma Epilepsi Modeli. Özlem ERGÜL ERKEÇ, Okan ARIHAN. Summary. Epilepsy is one of

Gebelikte Elektrokonvülsif Tedavi - JournalAgent
ABSTRACT. Pregnancy results in major biological, psychological and sociologi- cal changes of the pregnant women. Gestati

Pulmoner arteriyel hipertansiyonun diğer nedenleri - JournalAgent
PoPH, primer kronik karaciğer hastalığına bağlı pulmoner vasküler yatakta genişleme ile hipokseminin neden olduÄ

Creutzfeldt-Jacob's Disease Presenting with - JournalAgent
Jul 17, 2012 - Creutzfeldt-Jakob Olgusu. Emine Rabia Koç, Burcu Acar*, Zübeyde Aytürk*, Tuğba Cengiz*, Ülkühan Dü

Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) - JournalAgent
Jun 24, 2017 - Adenotonsiller Hipertrofi Olan Çocuklarda Adenotonsillektominin N-Terminal ... operative apnea, tonsil s

Tuberculous abdominal cocoon: original article - JournalAgent
Bütün hastalara laparotomi uygulandı; etkilenen bölgede büyük omentumun bulunmaması ile bağırsak tüberkülozu

Coração de Cowboy Dublado Online Assistir Coração de Cowboy Dublado Online HD 720p Do mesmo diretor de Jovens demais para morrer, Christopher Cain. O super-astro Dusty Chandler está cansado do show business. Um dia, Dusty vai dar uma volta, faz sua barba, corta seu cabelo – e corta temporariamente sua carreira – para retornar às origens de sua vida. Mas a empresária (Lesley Ann Warren) dele ... | Diane Kruger | Ray Donovan